Hírek

2017-08-29

Kedves Kollégák! Új rendelet tervezet jelent meg, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények vezetőképzéséről, mely 2018. január 1-vel lép hatályba. Bár még csak tervezet, de ajánljuk áttanulmányozásra.

A tervezet tartalmazza egy új miniszteri rendelet tervezetét a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények vezetőképzéséről, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény egyes korábbi módosításaihoz kapcsolódó, miniszteri rendeleti szintre tartozó végrehajtási szabályokat.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen egyre nagyobb igény van a vezetők folyamatos szakmai megújulását, tudatos és hatékony irányítóként való tevékenykedését, kompetencia-tudatosságának fejlesztését biztosító képzési rendszer kialakítására. A vezetőképzés tervezett, új rendszere arra készíti fel az ágazat intézményvezetőit, hogy képesek legyenek saját vezetői szerepüket és az általuk irányított intézmények/szolgáltatások munkáját, szerepét rendszerszemléletben értelmezni, és a szakmai feladatok irányításához a hatályos jogszabályi környezetben elmélyült, korszerű ismereteket szerezzenek.
A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. Bővebben


2017-08-29

Ajánljuk Bata Teodóra előadását, melyben részletesen ismerteti a bölcsődei minősítést és portfóliókészítést Bővebben (Online Tanácsadói Nap)


2017-07-24

Szakvizsgázni szeretne?! Változások a szociális szakvizsga kapcsán! https://szgyf.gov.hu/hu/
Gyvt. módosítása a SZOCIÁLIS SZAKVIZSGA HELYÉBE LÉPŐ VEZETŐKÉPZŐ!!!!!!! képzésről. Bővebben a Magyar Közlöny 100. számában olvasható, illetve az SZGYF honlapján.
"7. § (1) Az Szt. 92/D. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, vezetői
megbízással rendelkező személyek jogszabályban meghatározottak szerint vezetőképzésen vesznek részt.”
(2) Az Szt. 92/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vezetőképzést végző szervezetet a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jelöli ki."
Bővebben


2017-07-18

Információs nap az EFOP-1.9.9-17 számú pályázati felhívás kapcsán 2017 június 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkársága információs napot szervez az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett EFOP-1.9.9-17 – Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése című felhíváshoz kapcsolódóan. Bővebben


2017-07-05

A pátyi Kikelet Bölcsőde pályázatot hirdet Kisgyermeknevelői munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: próbaidő letelte után, határozatlan idejű jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, közalkalmazotti jogviszony 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2071, Páty Munkás tér 20-22.

Jelentkezési határidőt július 14.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

Elsődleges feladata segíteni a kisgyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás és az önállóság kialakulását, a kisgyermek testi, lelki fejlődését, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretei birtokában. Az 1997. évi XXXI. törvénynek ill. a 6/2016. (III. 24.) EMMI rendeletnek és a Módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően gyermekgondozási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazotti bértáblázat (Kjt.) alapján történik.

Pályázati feltételek: Min. Középfokú képesítés, a 156/2016. (III. 24.) EMMI rendelet mellékleteiben meghatározottak szerint: Bővebben


<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Bölcsődék napja 2018.

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581) 


Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.

 

A mobilitási projektben részt vevő kollégák beszámolója a Kisgyermeknevelő című kiadvány 2018. évi kiadásában lesz olvasható, 2018. őszén.

 

  

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.

 

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete