Hírek

2021-12-01

Megjelent a Kormány 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról

A rendelet és mellékletei a bölcsődei pótlékok összegeiről letöltehtő az alábbi linken:

Magyar Közlöny 217. száma letölthető ITT!


2021-11-27

Karantén pályázat eredményhirdetése

A Magyar Bölcsődék Egyesülete Karantén –pályázatot hirdetett az ország minden bölcsődéje számára, három kategóriában. Az elmúlt év járvány okozta kihívásai is rámutattak, hogy a családok támogatásában mekkora szükség van a kisgyermeknevelők kreativitására, nagyfokú rugalmasságára.

A pályázatra nagyszámú pályamunka érkezett! Az Egyesület öttagú szakmai bizottsága egységes szempontrendszer alapján választotta ki a nyertes pályamunkákat. Az Elnökség a kiírásban meghirdetett díjazást a sok kiváló színvonalú pályázatok miatt, saját hatáskörében megváltoztatta és 10 nyertest választott ki, akik egységesen nettó 100.000 Ft díjazásban részesülnek.

 A nyertes jeligék:

  • Pillangó (Rólad szól…)
  • Karantén élmények ( Rólad szól…)
  • Barátaink az állatok
  • Bóbita
  • Dávid mesekönyv
  • Lili nyuszi
  • Fogak világa
  • Várnak ránk új és új csodák
  • Hétszínvirág
  • Koronamanó

Gratulálunk valamennyi pályázónak és a díjazottnak!  A díjazottokat levélben értesítjük és a jelige alatt található neveket, bölcsődéket az emléklapok átadásánál közzétesszük.

 


2021-11-21

Megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 209. száma, melyben a bölcsődéket érintő 2 fontos változás  bejelentése található! A 3. változás csak az egészségügyben dolgozókra vonatkozik!

November 18-án a Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló rendelkezés.

 1. változás : Ez a rendelkezés a maszk használatáról szól az alábbiak szerint:

„1/A.  § A  bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, a  köznevelési intézmény, illetve a  szakképző intézmény vezetője, valamint a  felsőoktatási intézmény rektora határozza meg a  vezetése alatt álló intézmény területén a  maszkviselés szabályait, azzal, hogy a  maszkot bárki jogosult használni, és a  maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.”

2. változás: A Kormány 635/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló rendelkezés.

A koronavírus elleni védőoltásnak az  állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a  következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A.  § (1) 2021. december 15. napjától – a  (2)  bekezdés szerinti mentesítés kivételével – nem hozható létre új foglalkoztatási jogviszony az  1.  § (1)  bekezdése szerinti intézménynél, illetve szervnél olyan személlyel, aki a védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az a személy, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt az érintett személy háziorvosa vagy az érintett személyt kezelő szakorvos által kiállított szakvélemény alátámasztja.

(3) A  foglalkoztatási jogviszony létesítésekor az  érintett személy a  2.  § (5)  bekezdésében meghatározott módon igazolhatja a védőoltás felvételét. 

3. változás: Csak egészségügyben dolgozókra vonatkozik! A Kormány 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló rendelkezés.

 

 


2021-10-29
A gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézményekben, így az önkormányzatok által fenntartott bölcsődékben kötelező a védőoltás, ha a település polgármestere úgy dönt.
A Kormány 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által
történő kötelező igénybevételéről, a M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2021. évi 197. számában olvasható a rendelkezés.
 

2021-10-11

Bölcsődei dajka tanfolyamokra még lehet jelentkezni, tájékoztató és jelentkezési lap az alábbi linkekekn elérhető!

Bölcsődei Dajka tanfolyamok 2021. ősz

Jelentkezési lap dajka tanfolyamra


<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Bölcsődék napja 2018.

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581) 


Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.

 

A mobilitási projektben részt vevő kollégák beszámolója a Kisgyermeknevelő című kiadvány 2018. évi kiadásában lesz olvasható, 2018. őszén.

 

  

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.

 

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete