Hírek

2020-03-14

2020-03-13

2020-03-13

OH Bölcsőde bejelentő lap. Letölthető ITT!

Valamennyi, bölcsődei feladatot ellátó intézmény vezetője részére

Tárgy: A bölcsődében maradó, óvodaköteles kort elérő gyermekek bejelentéséről szóló tájékoztatás
Ügyiratszám: KIR/1194-1/2020

Tisztelt Intézményvezető Asszony / Intézményvezető Úr!

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. § (4) bekezdése alapján a bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, valamint a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója minden év április 15-éig tájékoztatást küld az Oktatási Hivatal részére azokról a harmadik életévüket betöltött – tehát óvodai nevelésre kötelezett korba lépő – gyermekekről, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 42/A. § (2) alapján  testi vagy értelmi fejlettségi szintjük alapján még nem érettek az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezésüket az orvos nem javasolja, – a szülő beleegyezése mellett – további egy nevelési évig bölcsődei ellátásban részesülnek.

A bejelentés megtételéhez az Oktatási Hivatal mellékelten megküldi a bejelentő lapot, melyet kitöltve, aláírva és lepecsételve elektronikus úton, szkennelve az adatszolgaltatas@oh.gov.hu címre kell megküldeni. A bejelentő lapot – több feladatellátási hellyel rendelkező bölcsőde esetén – feladatellátási helyenként szükséges megküldeni annak érdekében, hogy a bejelentésben szereplő gyermek esetében beazonosítható legyen, mely intézményben vesz részt bölcsődei ellátásban.

A kérelmek beküldési határideje: 2020. április 15.

Abban az esetben, ha az Önök intézményében technikailag nem biztosított a bejelentő lap elektronikus úton történő megküldése, úgy lehetőség van ennek postai beküldésére is, ebben az esetben kérjük, hogy bejelentését az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf.: 19. címre küldjék meg. Hivatalunk első sorban a bejelentések elektronikus úton történő beküldését várja, azonban abban az esetben, ha technikai lehetőségek hiányában postai úton küldik meg a bejelentésüket, kérjük, hogy – lehetőségeikhez mérten – támogassák hivatali működésünket abban, hogy a küldemények 2020. április 15-éig beérkezzenek, mivel a bejelentett gyermekek esetében az Oktatási Hivatal a kötelező felvételt biztosító óvodafenntartók részére olyan jelzést fog küldeni, hogy az érintett gyermekek óvodai beiratkozása még nem aktuális, a gyermekek további egy nevelési évre még bölcsődében maradnak.


2020-03-10

2020-03-10

Tájékoztató

Egyesületünk bizonytalan időre elhalaszt minden rendezvényt, képzést: Bölcsődék Napja, régiós módszertani értekezletek, küldöttgyűlés, dajkaképzés

Az újabb időpontokról honlapunkon és személyesen e-mailben nyújtunk tájékoztatást!

                                                                                     Hegedűsné Végvári Katalin
                                                                                                      elnök


<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Bölcsődék napja 2018.

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581) 


Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.

 

A mobilitási projektben részt vevő kollégák beszámolója a Kisgyermeknevelő című kiadvány 2018. évi kiadásában lesz olvasható, 2018. őszén.

 

  

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.

 

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete