Hírek

2020-05-20

215/2020.(V.20.) Kormányrendelet az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről értelmében:

Vidéken május 25-én, Budapesten június 2-án nyitnak újra a bölcsődék!

A bölcsődék újranyitásával kapcsolatos szakmai ajánlás LETÖLTHETŐ ITT!!


2020-05-15

2020-05-11

Járványügyi megelőző tevékenység a bölcsődében módszertani tájékoztató!

Dokumentum LETÖLTHETŐ ITT!


2020-05-09

Tájékoztató az iskolarendszerű kisgyermekgondozó- nevelő technikumi képzésről:

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. május 8.-án hat szociális ágazathoz kapcsolódó képzés követelményrendszerét tette közzé.

 

A képzések a következők:

 

- Gyermek és ifjúsági felügyelő

 

- Kisgyermekgondozó nevelő

 

- Szociális és mentálhigiénés szakgondozó

 

- Szociális ápoló és gondozó

 

- Szociális és rehabilitációs szakgondozó

 

- Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

 

Új fogalmakkal kell ismerkednünk:

  • Országos Képzési Jegyzék (OKJ) = Szakmajegyzék
  • Szakmai és vizsgáztatási követelmények (SZVK) = Képzési és kimeneti követelmények
  • Szakképesítésért felelős miniszter = a Kormány adott ágazatért felelős tagja
  • Kerettanterv = Programtanterv
  • Szakgimnázium =Technikum
  • Tanuló szerződés = Szakképzési munkaszerződés

A megjelent anyag a technikumi oktatásban történő Kisgyermekgondozó - nevelő szakma képzési és kimeneteli követelménye.

A képzés szerkezete:

A kisgyermekgondozó - nevelő képzés a technikumi képzési formában 5 éves.

Évfolyam száma: 9-13.

A 9. évfolyamra a bemenete a 8. évfolyam elvégzése tehát alapfokú iskolai végzettség.

Az első két év ágazati alapismereteket adó képzése után a következő három évben duális képzés folyik, vagyis ebben a ciklusban már az iskolai oktatás mellett a bölcsődékben szakmai gyakorlatot is végeznek.  A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót.

Az ágazati alapozóképzést,  - amelyben mind a hat szociális ágazathoz tartozó képzés azonos tematikájú - ágazati alapvizsga zárja le. Ennek sikeressége után folytathatja a képzést  a tanuló a már specializálódott szakmai területen.

Sikerként könyveljük el, hogy a Magyar Bölcsődék Egyesülete régi kérése teljesült azzal, hogy már az ágazati alapozóképzésben is van egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat!

Szakmai vizsga:

A szakmai vizsga feltétele valamennyi előírt 9 -13 képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése, az ágazati alapvizsga letétele.

A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés lehetősége, a már érettségizettek szakmai képzése még kidolgozás alatt, megjelenése után arról is adunk tájékoztatót.

 

             Németh Mária                                                                                   Tolnayné Falusi Mária

         módszertani szakértő                                                                            módszertani szakértő

 

 Az alábbi linken elérhető a képzés tájékoztatója:

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTHETŐ ITT!


2020-05-07

Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzés indul

További információ az aláábiakban letölthető:

Információs szórólap Letölthető ITT!

Tájékoztató Letölthető ITT!

FELVÉTELI HIRDETÉS: Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak – Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete felvételt hirdet az Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak új évfolyamára, a 2020/2021-es tanévre, szeptemberi kezdéssel.

A képzés levelező tagozaton történik, havonta két képzési nappal, amelyek péntek-szombatra esnek.

A képzésre jelentkezni folyamatosan lehet a honlapról letölthető jelentkezési lap és a „csatolt dokumentumok” közül letölthető nyomtatványok beküldésével.

-        A jelen járvány-ügyi helyzetre való tekintettel jelenleg elegendő a felvételi csomagot elektronikus úton (szkennelt változatban) beküldeni Vajkó Erzsébet kolléganőnk részére a vajko.erzsebet@public.semmelweis-univ.hu címre.

-        A későbbiek folyamán, amint lehet, kérjük pótolni a jelentkezési csomag postai úton történő megküldését is: Semmelweis Egyetem EKK, Mentálhigiéné Intézet, 1428 Bp., Pf. 2. (Kérjük, a borítékra írja rá: BIZALMAS!)

 

Az elektronikus küldemények beérkezésének végső határideje: 2020. május 29.

A nyomtatott dokumentumokat postai úton a későbbiekben, de legkésőbb a felételi napján kérjük pótolni.

A szakirányú továbbképzésre és a felvételire vonatkozó bővebb információ megtalálható honlapunkon: http://mental.semmelweis.hu/hu/felvetel-a-kepzesre-szulo-csecsemo

A felvételi beszélgetések tervezett időpontjai: 2020. június 15. és 19.

Ez a járvány-ügyi helyzetben változhat. A felvételi beszélgetés pontos időpontjáról a jelentkezők hivatalos értesítést kapnak.

További információ Dr. Danis Ildikó szakfelelőstől (danis.ildiko@public.semmelweis-univ.hu) és Jindáné dr. Labádi Gabriella oktatásszervezőtől (jinda.gabi@public.semmelweis-univ.hu) kérhető.


<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Bölcsődék napja 2018.

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581) 


Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.

 

A mobilitási projektben részt vevő kollégák beszámolója a Kisgyermeknevelő című kiadvány 2018. évi kiadásában lesz olvasható, 2018. őszén.

 

  

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.

 

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.



Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete