Hírek

2020-04-15

Bölcsődék Napja - Információ


Kedves Munkatársaink!


Több bölcsődéből érdeklődtek nálunk, hogy a Bölcsődék Napja ünnepség milyen módon és milyen formában kerülhet megrendezésre. Ezúton szeretnénk mindenkit tájékoztatni, illetve megerősíteni, hogy a Bölcsődék Napját, április 21-én megünnepeljük! Ezen a napon a Magyar Bölcsődék Egyesülete a facebook oldalán és a weboldalán is tart ünnepi megemlékezést és szeretettel várunk minden érdeklődőt ennek megtekintésére! Ez az online ünnepség nem helyettesíti a személyes találkozást, melyet várhatóan az ősz folyamán szeretnénk pótolni. Így a találkozást kollégáinkkal csak elhalasztjuk és ősszel kerülne sor ünnepélyes keretek között az Akócsi Ágnes Díjak átadására is.
A központi országos ünnepségen túl ajánljuk mindenkinek, hogy a helyi ünnepségeket a jelenleg fennálló veszélyhelyzet miatt online szervezzék meg és emlékezzenek meg a bölcsődei dolgozók fontos családokat támogató munkájáról.
Április 21-én mi is az online felületeinken várjuk Kollégáinkat! Addig is szeretettel gondolunk Rátok!


2020-04-08


2020-04-08

A 88/2020.(IV.5.) kormányrendelet lehetővé teszi, hogy a GYOD-ra a szülők a veszélyhelyzet ideje alatt felülvizsgálat nélkül is jogosultak maradjanak, továbbá a veszélyhelyzet időtartama alatt a szakértői vizsgálat a helyszínen végzett vizsgálat mellőzésével, pusztán az egészségügyi iratok alapján is elvégezhető legyen. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők számára a magasabb összegű családi pótlék (és a gyermek 10 éves koráig járó GYES) szintén felülvizsgálat nélkül, a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjáig biztosított. Azon gyermek után pedig, aki ebben a tanévben tölti be az életkori korhatárt vagy érettségizik, a családi pótlékot a veszélyhelyzet megszűnéséig folyósítják. A Magyar Közlöny 65. számában olvasható az új jogszabály.

88/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 18. §-ban foglaltaknak megfelelően az alábbi adatokat szükséges szolgáltatni a napközbeni ellátásban dolgozó munkavállalókról, azon dolgozók tekintetében, akik a munkavégzési kötelezettség alól mentesített,  60. életévüket be nem töltött és nem krónikus beteg foglalkoztatottak:

  • természetes személyazonosító adatai 
  • végzettsége
  • lakcíme 
  • egyéb elérhetőségei
  • azon személyek számát és életkorát, akikről a foglalkoztatott gondoskodik.

2020-03-25

Dr, Koncz József

Szomorúan tudatjuk, hogy 87 évesen elhunyt dr Koncz József főorvos, Szolnok város köztiszteletben álló polgára, a Magyar Bölcsődék Egyesülete és a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezének alapítója, a bölcsődei ellátás elkötelezett, fáradhatatlan szakembere.

Hivatásunk nagy egyénisége ment el, hiszen  valamennyi bölcsődei dolgozó számára példaértékű az tevékenység amellyel Főorvos úr hozzájárult a szakma fejlődéséhez, megújulásához.

Emlékét, örökségét megőrizve, kedves idézetével búcsúzunk:

Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem,
csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyen bár prófétáló tehetségem,
ismerjem az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Osszam el bár egész vagyonomat a szegények közt s vessem oda testemet, hogy elégessenek,
ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha.

MBE vezetősége


2020-03-24

Valamennyi bölcsődei ellátást biztosító fenntartó, intézmény, szolgáltató részére

Felhasználói Útmutató KENYSZI LETÖLTHETŐ ITT!

Tisztelt Fenntartó!

Tisztelt Intézmény/Szolgáltató!

Az „Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a gyermekek napközbeni ellátása körében a bölcsődei ellátásokra vonatkozóan” című, Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere által kiadott dokumentum szerint a bölcsődei ellátásra vonatkozóan, azon intézmények, szolgáltatások esetében, ahol a veszélyhelyzetre tekintettel rendkívüli szünet lett elrendelve, ott a kezdő időpont megjelölésével időszakos leállást kell rögzíteni az Igénybevevői Nyilvántartásban (KENYSZI).

Az időszakos leállás KENYSZI rögzítésére vonatkozó felhasználói leírást szíves tájékoztatásul küldöm, amely elérhető a KENYSZI nyitó oldalán is. Az eddig beérkezett kérdések alapján az alábbiakat emeljük ki a bölcsődei ellátást biztosító fenntartók, intézmények, szolgáltatók számára az időszakos leállás rögzítésével kapcsolatosan:

Ø  Az időszakos leállás kezdő napja az, amely nappal a rendkívüli szünet elrendelésre került.

o   A rendkívüli szünetet a település polgármestere rendelheti el a 40/2020 (III.11.) Korm. rendelet alapján. Ha a bölcsődei ellátást biztosító fenntartó, intézménye, szolgáltató erről közvetlenül nem kapott értesítést, akkor tájékozódjon a település honlapján;

o   Abban az esetben, ha a fenntartó maga döntött a szolgáltatás nyújtás szüneteltetéséről, akkor az időszakos leállás tényét, annak kezdő időpontját úgyszintén rögzíteni kell az KENYSZI-ben;

Ø  Az időszakos leállás beállítása mellett az igénybevételi napló nyitva van, abba az ügyeletben ellátott gyermekeket kell rögzíteni.

Ø  Abban az esetben, ha az időszakos leállás rögzítését azért nem tudják elvégezni visszamenőlegesen, mert már történt igénybevétel rögzítése, akkor

o   az időszakos leállás kezdő napja, valamint

o   az időszakos leállás rögzítését követően ellátott gyermekek adatait (Név, TAJ, igénybevétel napja) kell megküldeni a

o   kenyszi@allamkincstar.gov.hu címre és a Magyar Államkincstár elvégzi a visszamenőleges dátum beállítást és az igénybevételek rögzítését. (Erre azért van szükség, mert időszakos leállást az adatszolgáltató nem tud beállítani, ha az adott napra már van igénybevétel rögzítve, ez kizárólag központi jogosultsággal végezhető el.)

 

Kérem, ha továbbra is van a KENYSZI rögzítéssel kapcsolatos kérdése, akkor a kenyszi@allamkincstar.gov.hu címre küldje, vagy hívja a KENYSZI telefonos ügyfélszolgálatot a 061-462-6670 telefonszámon.

A szakmai kérdését, kérem, hogy továbbra is a gyermekugy@emmi.gov.hu elektronikus címre szíveskedjen megküldeni.

 

Tisztelettel:

 

dr. Kása Karolina

főosztályvezető

 

Szociális Ellátások Főosztálya

Magyar Államkincstár

e-mail: kasa.karolina@allamkincstar.gov.hu 


<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Bölcsődék napja 2018.

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581) 


Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.

 

A mobilitási projektben részt vevő kollégák beszámolója a Kisgyermeknevelő című kiadvány 2018. évi kiadásában lesz olvasható, 2018. őszén.

 

  

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.

 

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete