ED.IT logó

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – ED.IT - Educazione della prima infanzia in Italia” (2018-1-HU01-KA102-047362) 

Az ED.IT - Early Childhood Education in Italy – Korai gyermekkori nevelés Olaszországban egy Erasmus+ KA1 szakképzési (VET) tanulók és munkatársak nemzetközi mobilitása projekt. A projekt központi témája a multikulturalitás a kisgyermeknevelésben (0-3 éves korosztály / ECEC - Early Child Education and Care). A Multikulturális kisgyermekkori nevelés valóban egy nagyon időszerű és fontos téma társadalmunkban és az Európai Unióban: a bevándorlók és az etnikai kisebbségek (mint például a romák) és gyermekeik inklúziója, de különösen a megfelelő szintű és minőségű oktatásuk, az Unió politikai döntéshozóinak egyik prioritása. Az iskoláskort még el nem ért gyermekek kínált oktatási-nevelési szolgáltatások fontos eszközök az esetleges jövőbeli iskolai kudarc megakadályozásához és a társadalmi inklúzió előmozdításához, nemcsak a gyermekek részére, hanem a szüleik számára is. Az Európai Unió által finanszírozott kutatások ezen a területen kiemelik azon lehetőségek megteremtésének jelentőségét, amelyek elősegítik a társadalmi kohéziót, a szociális egyenlőséget, a gyerekjogok és az esélyegyenlőségük védelmét és elősegítését, továbbá a szegénység elleni kűzdelmet.. A szociális panoráma folyamatosan változik Európában, s ennek megfelelően változnia kell a kisgyermeknevelés tudományának és gyakorlata elsajátításának is, hogy a jelenlegi és a jövő szakemberei megfelelő kompetenciák birtokában legyenek képesek adekvát választ adni nem csak az etnikailag és kulturálisan különböző gyermekek nevelési igényeire, hanem arra is, hogy a kisgyermeknevelés egyenlő esélyeket biztosítson a gyermekeknek és családjuknak ahhoz, hogy tanulmányaik során és majdani szakmájukban sikeresek legyenek. A koordinátor Galileo Progetti Nonprofit Kft. célja az EDIT projekttel hatékony továbbképzést nyújtani szakemberek, ill. tanárok részére és minőségi szakmai gyakorlatot kínálni a résztvevő Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma és a Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképzo Iskolája kisgyermeknevelő tanulói számára (OKJ kód: 54761 02), a Magyar Bölcsődék Egyesületének szakmai támogatásával, és az ARCA Cooperativa Sociale a r.l., mint fogadó intézmény segítségével, multikulturális kisgyermeknevelés témában a ma és a holnap kisgyermeknevelői részére. E célkitűzések elérése érdekében végzett tevékenységek a következők: - előkészítő szakmai képzés Magyarországon; - transznacionális szakmai látogatás (mobilitása) - 6 munkatárs számára; - rövid távú transznacionális mobilitás (4 hét) 12 hallgató számára; - hosszú távú transznacionális mobilitás (6 hónap) 4 hallgató és frissen végzettek számára. Minden transznacionális mobilitás az ARCA Szociális Szövetkezet által működtetett multikulturális óvodákban valósul meg, amelyekben az ARCA kifejlesztette toszkán módszer szerint folyik az oktató-nevelő munka. Az elvárt hatások: az érdeklődés növekedése a téma iránt és annak az alapvetésnek a tudatosítása, hogy az első éveinkben kapott oktatás-nevelés révén tudunk elérni egy igazságosabb társadalomba, amely méltányosabb és befogadóbb, s ehhez a képzési folyamatok és a továbbképzések modernizácóján keresztül vezet az út. 2019. januárjában a MBE részéről 2 fő vett részt ismét a programban, melynek tapasztalatairól bölcsődei szakemberek előtt a Bölcsődék napján tartottak előadást.

Erasmus+ – KA1 – Szakképzési Mobilitás – “C.I.E.”

Kisgyermekkori nevelés támogatása - EFOP-3.1.1-14-2015-00001

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése - EFOP-1.9.5-VEKOP-16

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

Richter Aranyanyu Díj 2017

 

Erasmus+ – KA1 – Szakképzési Mobilitás – “C.I.E.”

A Competences of Inclusive Education projekt a jövő kisgyekmekgondozói szakmai kulcskompetenciáinak fejlesztését tűzi ki célul az inkluzív nevelés terén, összhangban az EU irányelveivel, amely különösen fontosnak tartja garantálni minden polgára számára a minőségi és inkluzív koragyermekkori nevelést (ECEC). A résztvevő tanulók és tanárok egy olyan képzési folyamat részesei, amely egy olaszországi/németországi mobilitási periódusban végződik. A projekt 2016 szeptemberében indul és egy évig tart. Közreműködik 3 uniós tagállam, 6 szervezete: Galileo Progetti Nonprofit Kft., Budapest, mint koordinátor; Örökmozgó Közhasznú Egyesület, Budapest; BVHSZC Raoul Wallenberg Szakközépiskola és szakiskola, Budapest; Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc; és a fogadó sntézmények: az olaszországi (Torino) Associazione Formazione80 és a németországi (Niederpöcking) Fortshritt GmBH. A projekt keretében egy 5 hetes nemzetközi mobilitás valósul meg Olaszországban és Németországban 18 kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ kód: 54 761 02) tanuló részére a Wallenberg iskolából és a Ferenczi iskolából, valamint 4-4 tanári mobilitás. Bővebben

 

Kisgyermekkori nevelés támogatása - EFOP-3.1.1-14-2015-00001

A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2016. február 1 – 2018. február 28.
A megvalósítás költsége: 1 260 203 000 Ft
A megvalósítás költsége – Oktatási Hivatal: 871 728 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A kiemelt projekt célja a köznevelés kezdő, azt megalapozó intézményének, az óvoda, valamint a családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, kiemelt figyelemmel a 2015. szeptember 1-től hatályba lépett, a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésének szakmai támogatására, és az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítására.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

Elérhetőség:

 

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése - EFOP-1.9.5-VEKOP-16

Magyarország Kormányának felhívása az érintett ágazatok (egészségügy, köznevelés, szociális és családpolitika) kijelölt háttérintézményei által létrehozott konzorcium részére1, az iskoláskor előtti gyermekek és családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátásához juttatása, a szükségletekhez igazodó szolgáltatásokhoz való hozzájutásának biztosítása érdekében, a fejlődésbeli megkésettséggel rendelkező gyermekek mihamarabbi kiszűrése céljából egységes szűrési, mérési, vizsgálati eljárások, ellátási protokollok bevezetésével.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi felzárkózás és népesedési kihívások kezelését. A cél elérését a Kormány a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (CSBO), Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH), Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. Bővebben

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

Magyarország Kormányának Felhívása a hazai kevésbé fejlett régiókban (Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyarországi régió, Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió) (is) működő KKV-k1 hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének infokommunikációs megoldásokkal történő erősítésének támogatására.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) és IKT Zöld Könyv digitális gazdaság pillérében célul tűzte ki valamennyi gazdasági szektorban a hazai vállalkozások infokommunikációs megoldásokkal és szolgáltatásokkal való ellátottságának javítását, azon keresztül a működési hatékonyság és versenyképesség fokozását. A cél elérését a Kormány mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. Bővebben

 

Richter Aranyanyu Díj 2017

Jelölj te is Aranyanyut!

Van olyan pedagógus, aki meghatározó az életedben? Vagy a gyermekedében? Van olyan orvos vagy egészségügyi dolgozó, aki emberségből, szeretetből olyat tett értetek, ami talán másnak nem tűnik fel, de nektek kinyitotta a világot, megváltoztatta az életeteket? Ismersz olyan szociális szférában dolgozó nőt, aki szakmai felkészültségén túl kivételes empátiájával is segíti a hozzá fordulókat? Jelöld, hogy mi díjazhassuk, jelöld, hogy megmutathassuk, hány értékes nő dolgozik értünk, sokszor láthatatlanul.

2017-ben immár hetedik alkalommal hirdetjük meg a Richter Aranyanyu Díjat, amellyel az egészségügyben, szociális területen és pedagógusként dolgozó nők munkáját szeretnénk elismerni és elismertetni. A 2011-ben alapított díjat és az azzal járó 200 ezer forintos pénzjutalmat nyolc nő veheti majd át. Ebben az évben negyedik alkalommal egy valaki Ridikül Magazin különdíjban részesül. Olyan köztünk élő hősnőket keresünk, akik kiemelkedően sokat tesznek értünk, családunkért és közösségünkért.

Az ajánlásokat négy kategóriában várjuk a www.aranyanyu.hu/dij oldalon 2017. május 14-ig. Írd meg a történetedet, mutasd be a számodra, számotokra fontos, meghatározó és általad jelölni kívánt orvosnőt, pedagógust, egészségügyi-, vagy szociális területen dolgozó nőt!

https://palyazatmenedzser.hu/…/1-richter-aranyanyu-dij-201…/

 

 

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete