Díjaink

Egyesületi tagok tagdíja:

2.000.- Ft / év

Befizetése:

Számlaszám: 11745011-20403137-00000000

 

Örökös Tiszteletbeli Elnök

Akócsi díj

Forrai Katalin díj

Magyar Bölcsődék Egyesülete „Díszoklevél” adományozása

 

Örökös Tiszteletbeli Elnök

A Magyar Bölcsődék Egyesülete Dr. Koncz József részére, 2007-ben az V. Országos Bölcsődei Kongresszuson
Örökös Tiszteletbeli Elnöki címet adományozott.

Dr. Koncz József a magyar bölcsődei ellátás meghatározó személyisége. Hitvallása, szakmai elkötelezettsége középpontjában mindig a kisgyermek állt. Meggyőződése, hogy a bölcsődei ellátás társadalmi, jogi, gazdasági és szakmai presztízséért elsősorban a benne dolgozóknak kell tenniük, ezért élére állt és szervezte, irányította a szakmai érdekvédelem szervezetének megszületését, tevékenységét. 1996-tól 2005-ig a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnökeként is a bölcsőde ügyét szolgálta. Elnökségének ideje alatt a döntéshozók számára az Egyesület a napközbeni kisgyermek ellátás szakmai érdekképviseletének meghatározó szervezete lett. A bölcsődei ellátás mai formájának, gyakorlatának kialakítása, a szakmai kompetencia gyermek és családközpontú megalkotása, a szakma társadalmi megbecsülése több évtizedes munkájának eredménye. A bölcsődei területen dolgozók tiszteletének, megbecsülésének megnyilvánulásaként kapta az Örökös Tiszteletbeli Elnöki címet.

Előterjesztés a Magyar Bölcsődék Egyesülete Közgyűlésének "Örökös Tiszteletbeli Elnök" funkció létrehozásáról.

 

Akócsi díj

Akócsi Ágnes 1926-1973

Akócsi Ágnes 1926. január 26-án született Szegeden. A Szegedi Állami Leánygimnáziumba járt, majd a Budapesti Állami Óvónőképzőben képesítővizsgát tett. Pályáját óvónőként kezdte.

1946-ban került a Népjóléti Minisztériumba ahol haláláig -1973.- különböző beosztásokban dolgozott. 1951-től gyermek-egészségügyi vonalon a kisdedóvásügyi osztályon, s így került kapcsolatba a bölcsődékkel, melynek elkötelezett híve lett. Munkájához szükségesnek tartotta, hogy diplomát szerezzen az ELTE Bölcsészettudományi Karán, de azt is, hogy csecsemő- és kisgyermek- gondozónői oklevele legyen. Az Országos Gyermek és Ifjúságvédelmi Tanács bölcsődei bizottságában társadalmi munkát végzett.

Akócsi Ágnes kiemelkedő és jelentős szerepet játszott a bölcsődék fejlődésében. Munkájában a bölcsődék mennyiségi fejlesztési tervezésének és megvalósításának képviselete igen nagy feladatot jelentett. A hatvanas években ugrásszerű fejlődést eredményezett hozzáértő munkája a komplex bölcsődei koncepció kidolgozása, mely a bölcsődék építésével, berendezésével, felszerelésével, a személyi és tárgyi feltételek kidolgozásával és megvalósításával függött össze. Az ő nevéhez fűződik a mai bölcsődék alapdokumentumainak, a szervezeti és működési szabályok, a szakmai munka feltételrendszerének a kidolgozása is. Eredményes intézkedéseket kezdeményezett a képzés és a továbbképzés területén. Fáradhatatlanul és céltudatosan harcolt a bölcsődék ügyéért. Tevékenysége alapján méltán nevezhetjük az újkori bölcsődék megalapítójának. Tisztelettel őrizzük emlékét.

Akócsi Ágnes díj adományozható:

Az Akócsi Ágnes díj a Magyar Bölcsődék Egyesülete által - 1997-ben - alapított életmű díj. Azok a bölcsődei területen dolgozó szakemberek kaphatnak Akócsi Ágnes Díjat, akik kimagasló teljesítményt nyújtanak, munkájuk eredménye az országos bölcsődei hálózat szakmai fejlődésére is kihat. A díj átadására évente kerül sor ünnepélyes keretek között, Akócsi Ágnes január 26-i születésnapja körüli napokban. Minden évben 4 fő részére adományozható díj.

A Szociális és Munkaügyi Miniszter 2010-ben április 21-ét a Bölcsődék Napjává nyilvánította, egyben intézkedett, hogy a bölcsődei dolgozók szakmai elismerései ezen a napon kerüljenek átadásra. Mi sem természetesebb, hogy Akócsi Ágnesre mi is emlékezni fogunk ezen a napon, és a díjat a továbbiakban a Bölcsődék Napján ítéljük oda és adjuk át.

A Magyar Bölcsődék Egyesülete Küldöttgyűlésének határozata Akócsi Ágnes díj alapításáról és adományozásának rendjéről.

Akócsi Ágnes díjat kaptak

2018.     Bereginé Almási Erzsébet - Göncziné Sárvári Gabriella - Kéri Zoltánné -  Németh Mária

2017 Imhoffné Takács Ágota, Koncz Imréné, Koszta Györgyné, Lőrinczné Katona Éva
2016 Csapó Katalin, Nagy Éva, Novák Katalin, Schmidka Istvánné, Vargáné Zsiborács Márta 

 Tekintse meg a 2017-ben megrendezett Bölcsődék Napján felvett ünnepélyes Akócsi Ágnes díjátadást.

 

2015 Csepeliné Faragó – Tóth Gabriella ,Kocsis Ildikó, Szurominé Balogh Mónika, Zahari Imréné
2014 Dr. Torma Lászlóné, Péntek Ágnes, Takács Annamária, Ungi Ferencné
2013 Kardos Józsefné, Simon Sándorné, Laszlóczki Józsefné, Szele Barnéné 
2012 Husztiné Pozsonyi Ibolya, Kecskeméti Péterné, Sebestyén Bianka, Petus Márta 
2011 Vigassy Józsefné, Rakó Istvánné, Majzik Mária, Kovácsné Bárány Ildikó
2010 Csernitzky Zsuzsanna, Dr. Dávid Mária, Gergácz Gyuláné, dr. Komlósí Ákos 
2009 Barbainé Bérci Klára, Bogár Éva, Lihótzkyné Láng Ildikó, Temesvári Róbertné
2008 Czömpöl Tiborné, Györgyné Oszvald Mária, Gyuriczáné Botka Emőke, Hóbor Gyuláné
2007 Franka Lászlóné, Kaltenecker Andrásné, Kiss Ferencné, Motilné Faggy Ágnes
2006 Dr. Mátay Katalin, Sebestyén Józsefné, Dr. Kurta Gáborné, Balogh Tiborné
2005 Dr. Koncz József, Rónainé Falusi Mária, Hídvéginé Tóth Erzsébet, Kissné Fazekas Ibolya, Zsuppán Lászlóné
2004 Pongráczné Kelemen Gabriella, Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes, Sövegjártó Andrásné Palkovics Józsefné
2003 Acsainé Végvári Katalin,Dr. Csomor Piroska, Rózsa Judit, Dr. Szegedi Judit
2002 Bimbó Zoltánné, Pusztainé Berényi Katalin, Scheer Ferencné, Vokony Éva 
2001 Domonkos Tivadarné, Dr. Németh Gézáné, Fehér Károlyné, Kovács Pálné, Kabainé Dr. Huszka Antónia
2000 Béki Gabriella, Pósfai Ferencné, Balogh Lászlóné, Babák Jánosné, Mészáros Mihályné, Korintus Mihályné dr., Keresztúri Ferencné
1999 Mészáros Tiborné, Dr. Mejkli Aranka, Szekeres Ferencné, Toldi Zoltánné
1998 Dr. Kardos Andor, Dr. Gálfi Ilona, Molnár Jánosné, Szőczi Lajosné és Pokorny Zoltánné megosztott
1997 Czeglédy Ákosné, Forrai Katalin, Kisné Kasza Irén, Stróbl Mária 
1996 Dr. Polónyi Erzsébet, Zámbó Lajosné, Dr. Bontovics Erzsébet, Dr. Szabó Gyula, Mester Jánosné

 

Forrai Katalin díj

Forrai Katalin 1926-2004

Forrai Katalin, a nemzetközi zenepedagógia kiváló személyisége, aki egy életen át Kodály Zoltán személyes tanítása alapján sok ezer magyar és külföldi gyermeket, óvónőt, bölcsődei szakembert, főiskolai tanárt tanított az óvodai zenei nevelés megismerésére, szeretetére.
Kodály tanácsára - a Magyar Népzene Tárából - összeállította a bölcsődések, óvodások zenei anyagát, amely páratlan értékű világviszonylatban is, hiszen kevés nemzet tudja azt mondani, hogy a kicsiknek való, csak tiszta forrásból eredő zenei gyöngyszemekkel tudja felnevelni a jövő nemzedékét.
Ezt tanulják itthon és több helyen a világban a kisgyermekek, a főiskolai hallgatók, és ezt veszik újra és újra kezükbe a kisgyermeknevelők, óvónők, tanárok népes tábora. A nemzetközi kapcsolatai szerteágaztak Amerikától, Ausztrálián át, Japántól Európa szerte. Valamennyi országban oktatott, bemutatókat és előadásokat tartott az iskoláskor előtti zenei nevelésről.
Az Ének a bölcsődében c. könyve, - az óvodás énekkönyvhöz hasonlóan,- szülőknek és nevelőknek szól. A benne található játékok és jó tanácsok hozzásegítenek ahhoz, hogy a gyerekekkel életkoruknak megfelelően foglalkozzunk, s hogy a sok szép élmény hatására a kicsinyek zeneileg érdeklődő, kiegyensúlyozott, derűs emberekké váljanak.

Forrai Katalin díj adományozható:

A díj (3 db) mindig a kongresszus évében, adományozható, az átadásra a kongresszuson ünnepélyes keretek közt kerül sor.

Határozat és szabályzat Forrai Katalin Díj alapításáról és adományozásáról.

Forrai Katalin díjat kaptak 2007. november, V. Országos Bölcsődei Kongresszuson:

 Forrai Katalin Díjat kaptak 2019. júniusban az I. Bölcsődei Országos Kórustalálkozón:

Magyar Bölcsődék Egyesülete „Díszoklevél” adományozása

Díszoklevél átadására a Kongresszus évében a kongresszuson kerül sor.
Keretszám: Maximum 40 fő

Adományozás feltételei:

A Magyar Bölcsődék Egyesülete Közgyűlésének határozata "Díszoklevél" alapításáról és adományozásának módjáról.

2016

Balogh Gyöngyi -  Budapest Viziorgona Bölcsőde
Finta Lászlóné – Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde
Gáspár Lászlóné – Zalaegerszeg Napsugár Bölcsőde
Grószné Hoós Katalin – Paks Bóbita Bölcsőde
Hoffmanné Muzsay Krisztina – Budapest XI. kerületi Egyesített Bölcsődei Intézmények
Hohner Mária – Siófok Csicsergő Bölcsőde
Horváth Ferenc Józsefné – Budapest Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye
Kiss Györgyi – Budapest Napsugár Bölcsőde Lajdiné
Bodó Sarolta – Bajai Egyesített Bölcsődék
Lakatosné Németh Teréz – Tatabányai Egyesített Bölcsődék
Liptai Istvánné – Budapest Mókus Bölcsőde
Machnitz Lajosné – Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Mádi Györgyné – Szolnok Kolozsvár utcai Bölcsőde
Milkóné Fogl Anna – Szombathely Bokréta Bölcsőde  
dr. Nagy Erzsébet – Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ
Rácz Andrásné – Szeged Agyagos Utcai Bölcsőde
Sántháné Viszked Erzsébet – Szombathely Csicsergő Bölcsőde
Schin Attiláné - Budapest XI. kerületi Egyesített Bölcsődei Intézmények
Szabó Lajosné – Budapest XI. kerületi Egyesített Bölcsődei Intézmények
Szarka Győzőné – Siófok Csicsergő Bölcsőde
Váradiné Balogh Piroska – Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde

 

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete