Hírek

2019-11-29

 

Brunszvik Teréz-díj (1/2019. (I. 9.) EMMI rendelet 7. §, 1. melléklet)

A díj kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért és az óvodapedagógus

képzésben kiemelkedő munkát végző oktatók elismerésére, továbbá a

bölcsődei ellátás területén kifejtett példaértékű, magas színvonalon végzett

szakmai munkáért, a szakma fejlesztéséért, a családok és a gyermekek

jólétének növelése érdekében tett közszolgálati tevékenység elismeréseként

adományozható.

A díjból évente legfeljebb huszonöt adományozható azzal, hogy öt

díjazott a család- és ifjúságügy területéről kerül kiválasztásra.

A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az

emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az

emlékérem Lebó Ferenc szobrászművész alkotása, egyoldalas, Brunszvik

Teréz domború arcképét ábrázolja, és azon „BRUNSZVIK TERÉZ-DÍJ” felirat

található.

A bölcsődei ellátás területén kifejtett példaértékű, magas színvonalon végzett szakmai munkáért, a szakma fejlesztéséért, a családok és a gyermekek jólétének növelése érdekében tett közszolgálati tevékenység elismeréseként Brunszvik Teréz-díjat kapott:

Goráné Szűcs Erika,

Izsóné Lócskai Andrea,

Jónásné Törőcsik Magdolna,

 Péntek Ágnes,

Timárné Hunya Tünde.

A Magyar Bölcsődék Egyesülete nevében szívből gratulálunk a Kitüntetetteknek!

 

1


2019-11-25

Figyelem!

A Magyar Közlönyben megjelent jogszabályi változás a béremelésről és a pótlékok változásáról a lenti linken olvasható.

(7642 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 185. szám)

A béremelésről és a pótlékok változásáról.

file:///C:/Users/Bianka/Downloads/MK_19_185.pdf


2019-11-25

Kedves Munkatársaink!

Az M1 televízió híradó műsorában készült interjú Kovácsné Bárány Ildikó miniszteri biztos asszonnyal a 2020. - 2021. évi bölcsődei szakdolgozókra vonatkozó béremelés és egyéb pótlékok kapcsán. 

A lenti linken megtekinthető a teljes beszélgetés. 

https://hirado.hu/video/2019/11/25/ket-even-belul-30-szazalekkal-no-a-bolcsodei-szakdolgozok-bere/?fbclid=IwAR1VqbWYnGwt0SSzzlR8nqAasFe8b-MEqb-q3MnZMeij_ePPE8NysCn9dP4


2019-10-22

Jubileumi Konferencia megrendezésére kerül sor Egerben 2019. november 14-15én,

 a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak indulásának 10. évfordulója alkalmából!

A konferencia részletes programja az alábbi linken elérhető. Jó szívvel ajánljuk minden érdeklődőnek!

Jubileumi Konferencia Egerben


2019-08-22

Hegedűsné Végvári Katalint, a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnökekét, Áder János, Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából, Dr. Rétvári Bence államtitkár, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesítette.

    Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozat Kitüntetés               Hegedűsné Végvári Katalin Kitüntetés átadása

Hegedűsné Végvári Katalin a csecsemő- és gyermekgondozói oklevél megszerzése után, 1971-ban kezdett el dolgozni a bölcsődei ellátás területén, Budapesten, először a Szalóki úti, majd a XI. kerületi Tétényi úti Bölcsődében. Szakmai rátermettségének és kiemelkedő emberi kvalitásainak köszönhetően rövid időn belül a XI. kerületi Egyesített Bölcsődei Intézmény Módszertani részlegének a vezetője lett, később pedig a Szemünk Fénye Módszertani Bölcsőde vezetője. Vezetői munkája hatékonyabbá tétele érdekében elvégezte az Egészségügyi Főiskola intézményvezetői szakát, majd az Államigazgatási Főiskolán szerezte meg másoddiplomáját. Folyamatosan képezte magát, aktívan és érdeklődően működött közre az új módszerek bevezetésében a kora gyermekkori nevelés és gondozás területén.

A szakmai munka minőségének elkötelezett híve, akit kollégái szeretnek és tisztelnek. Kitüntetett figyelemmel fordult mindig a fiatalok felé, fontosnak tartotta a jövő generációjának kinevelését, felkarolta és buzdította őket a továbbtanulásra, tapasztalatait átadva az új kisgyermeknevelői nemzedék számára. Számos akkreditált továbbképzési program készítője és oktatója is egyben. A kisgyermeknevelő képzés kidolgozója és az OKJ-s szakképesítések oktatója. A kezdetektől fogva precizitással, szakmai igényességgel végzi a bölcsődék nevelő munkájának irányítását. A jó minőségű, rugalmas napközbeni kisgyermekellátás és az egységes szakmai szemlélet kialakítása érdekében fáradhatatlanul képviseli a bölcsődék ügyét. Nemcsak kollégáival, hanem a szülőkkel is partneri kapcsolatra törekedett, mindig jó közösséget varázsolva maga köré. 15 éve a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnökeként pozitív példát mutat az ország bölcsődei szakemberei számára, szakmai elhivatottságával, hatékony munkavégzésével.

Szakmai hitvallása, 48 éves tartósan magas színvonalú szakmai munkája, szakmai és emberi értékek képviselése tette érdemessé a Magyar Arany Köztársasági Érdemkereszt elismerésre.

Büszkék vagyunk Elnök Asszonyunkra és sok szeretettel gratulálunk a méltó elismeréshez!

 

Sebestyén Bianka

Magyar Bölcsödék Egyesületének alelnöke


<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Bölcsődék napja 2018.

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581) 


Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.

 

A mobilitási projektben részt vevő kollégák beszámolója a Kisgyermeknevelő című kiadvány 2018. évi kiadásában lesz olvasható, 2018. őszén.

 

  

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.

 

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete