Hírek

2020-05-07

Állásfoglalás

 

 1. 04. 29.-én jelent meg Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterének „Tájékoztató a rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatosan a bölcsődei ellátásokban foglalkoztatottakra, az ügyelet biztosítására, valamint a költségvetési támogatásra vonatkozóan” című dokumentuma.

 

A dokumentum a rendkívüli szünet idejére munkajogi kérdésekben az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 • A munkáltató kötelezettsége a foglalkoztatás. Azokban a munkakörökben, amelyekben a rendkívüli szünet alatt ennek a kötelezettségének a munkáltató nem tud eleget tenni, a munkavállaló illetve a közalkalmazott viszont keresőképes az állásidő szabályai alkalmazandók. A munkavállalót az állásidő alatt alapbér illetve illetmény illeti meg. (Mt. 146 § (1))

 

 • Mentesül a munkavállaló munkavégzési kötelezettsége alól, ha a munkáltató részére nem írja elő a rendelkezésre állási kötelezettséget, nem oszt be munkaidőt. Ez esetben a mentesülés tartamára munkáltató alapbért illetve illetményt köteles fizetni. (Mt. 55.§ (1))

 

 • Munkáltató és közalkalmazott megállapodhat otthoni munkavégzésben, amelyet a veszélyhelyzetre tekintettel a munkáltató egyoldalúan is elrendelhet.

 

 • A munkáltató elrendelheti évente 44 munkanapig, hogy a közalkalmazott a kinevezéstől eltérő munkakörben, munkahelyen végezzen munkát. A munkáltató ezekben az esetekben sem dönthet a munkavállaló aránytalan sérelmére. (Mt. 53§)

 

 • Éves szabadság egy részének kiadása, tekintettel a tervezett júliusi-augusztusi nyári zárások fenntartói döntés alapján várható elmaradására és a kisgyermeknevelők éves 45 nap szabadságának kiadására. (Mt. 122.§)

 

 

A tájékoztatás kiemelten az otthoni munkavégzést illetve a kinevezéstől eltérő foglalkoztatást (Nem csökkentett munkaidőt!) javasol a munkáltatói jogkör gyakorlóinak a rendkívüli szünet idejére.

Csökkentett munkaidős foglalkoztatásra a NEM állami támogatással működő bölcsődei ellátást biztosító fenntartónak, szolgáltatónak, intézménynek van lehetősége a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében. (105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet)

 

Tisztelettel kérjük, hogy a fentiekben leírtak figyelembe vételével, jogszerűen történjen a munkavállalók foglalkoztatása.

 

                                                                                Magyar Bölcsődék Egyesülete

                                                                              Bölcsődei Módszertani Szervezet

                                                                                                 Elnöksége


2020-05-04

Mindenki szíves figyelmébe ajánljuk a Kopp Mária Intézet Anyák Napi Kiadványát „10+1 tény a 2010-es években gyermeket szült édesanyákról” címmel.

Pozitív fejlemény, hogy a testvérek ma már időben közelebb születnek egymáshoz, nőtt a házasságban születő gyermekek száma és egyre több család vállalt harmadik gyermeket is az elmúlt 10 évben.

 

10+1 tény a 2010-es években gyermeket szült édesanyákról:

 

 1. Nőtt a gyermekvállalási korban lévő nők termékenysége és az ezer nőre jutó szülések száma       
 2. A gyermekvállalási korban lévő nők száma jelentősen csökkent
 3. Kissé emelkedett a szülő nők átlagéletkora         
 4. Megduplázódott a 40 éves koruk felett szülő nők száma
 5. 2015 után újra nőtt a házasságban született gyermekek aránya  
 6. Több harmadikként megszületett gyermek jött világra  
 7. Kevesebb idő telik el a testvérek megszületése között    
 8. A legtöbb gyermeket Közép- és Észak-Magyarországon hozták világra   
 9. A középfokú végzettségű anyák több gyermeket vállaltak
 10. A gyermekgondozási ellátások közül a munkához kötött támogatások igénybevétele megnőtt    

+1  A kisgyermekes anyák foglalkoztatása folyamatosan emelkedik         

A KINCS Anyák Napi Kiadványa az alábbi (Facebook) linken elérhető:

https://www.facebook.com/koppmariaintezet/posts/727110851431865

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

www.facebook.com/koppmariaintezet/

www.koppmariaintezet.hu


2020-04-30

Megjelentek az adatlapok az ügyeletes gyermekek jelentéséhez, valamint a munkahelyi felügyelet bejelentéséhez az alábbi linken!

https://csaladitudakozo.kormany.hu/bolcsode-ovoda?fbclid=IwAR0G-WBSfrJ7eIEhh_JYIUkRAhU9_5W4QO5biX7kfAhYfpk1PNf-sooOVF4

 


2020-04-30

Információ !!!!!

Kedves Munkatársaink!
Több kérdés és megkeresés érkezett hozzánk a megjelent új 152/2020.(IV.27.) Kormányrendelettel kapcsolatban. Mi is egyeztettünk Kovácsné Bárány Ildikó Miniszteri Biztos Asszonnyal a felmerült kérdések kapcsán és erről adunk most tájékoztatót.
1. "Az ügyeletért térítési díj nem kérhető." - mit jelent ez a bekezdés a rendeletből? Ez a személyi térítési díjra, az ún. gondozási díjra vonatkozik. Ha a fenntartó elrendelte a rendkívüli szünetet egy bölcsődében, akkor amíg a rendkívüli szünet tart, nem szedhető a korábban megállapított gondozási díj a szülőktől, csak az étkezésért kell térítési díjat szedni. Aki eddig nem fizetett az étkezésért a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően, természetesen ő továbbra sem fog fizetni. Ezzel az intézkedéssel kívánják segíteni a családokat a rendkívüli szünet idején.
2. "A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermeke nem szenved fertőző betegségben." - miről nyilatkozzon pontosan a szülő? A szülő nem állapít meg betegséget, hanem arról nyilatkozik, hogy gyermeke jelenleg és az elmúlt 48 órában tünetmentes és a SZÜLŐ TUDOMÁSA SZERINT semmilyen fertőző betegségben nem szenved. Így nem kérjük a szülőt betegség fennállása tényének megállapítására vagy tagadására, hanem a tünetmentesség tényéről való nyilatkozást kérhetjük. Lehet segítség a szülőknek, ha a bölcsőde saját maga készít egy sablon nyilatkozatot, melyet a szülő elolvas és egyetértése esetén aláír. Ebben a nyilatkozatban a bizonytalanságok tisztázása miatt fel lehet sorolni, hogy milyen tünetekre figyelhet fel egy szülő.
Például:
Láz
Torokfájás
Nátha
Köhögés, nehézlégzés
Hányás, hasmenés
Bőrkiütés
Szemgyulladás
Fülfájás
Reméljük, így egységesen eljut mindenkihez az információ és segítséget jelent a további munkánkhoz. Jó munkát és kitartást kívánunk minden Kollégánknak!


2020-04-29

A mai nap folyamán valamennyi bölcsődei ellátást biztosító fenntartónak, intézménynek, szolgáltatónak kiküldi a Magyar Államkincstár a rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatosan készített tájékoztatónkat, amely a bölcsődei ellátásokban foglalkoztatottakra, az ügyelet biztosítására, valamint a költségvetési támogatásra tér ki.


A tájékoztatót itt is olvashatják:

Miniszteri tájékoztató 1.o.

Miniszteri tájékoztató 2.o.

Miniszteri tájékoztató 3. o.

Miniszteri tájékoztató 4.o.


<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Bölcsődék napja 2018.

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581) 


Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.

 

A mobilitási projektben részt vevő kollégák beszámolója a Kisgyermeknevelő című kiadvány 2018. évi kiadásában lesz olvasható, 2018. őszén.

 

  

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.

 

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete