Hírek

2020-12-06

Ágazati alapvizsgáról tájékoztató!

Kedves Kollégák!

A Magyar Bölcsődék Egyesületének felkérésére Németh Mária és Tolnayné Falusi Mária módszertani szakértők, főleg az oktatásban résztvevő bölcsődei szakemberek részére, de természetesen minden érdeklődőnek elkészítettek egy összefoglaló tájékoztatót az ágazati alapvizsgákról.

A tájékoztató az alábbi linken elérhető:

Ágazati Alapvizsga Tájékoztató Letölhető ITT!


2020-12-01
Karantén pályázat értékelését későbbre halasztjuk!
 
Közösségi oldalunkon már korábban egyszer hírt adtunk erről, de itt is szeretnénk tájékoztatni az érdeklődőket:
 
Karantén-pályázatot írt ki a Magyar Bölcsődék Egyesülete még a nyár folyamán 3 különböző kategóriában, melyeknek a beérkezési határideje 2020. szeptember 21. volt. Nagy örömünkre 93 db pályamű érkezett be az egyesület székhelyén lévő irodába,melyről egy fényképet is megosztunk. ????
A pályázatok jelenleg várják a szakértői bizottság értékelését, melyet 2020. november 14-re tervezünk és azt követő héten szerettük volna közzé tenni a weboldalunkon az eredményeket. ????????
A Bölcsődék Napja országos ünnepséget szerettük volna a tavaszi online megemlékezésen - kisfilmen túl személyes találkozás keretében október 21-én méltóképpen megünnepelni és a beérkezett pályázatokat ezen a rendezvényen bemutatni és díjazni.
Sajnálattal közöljük, hogy jelen járványhelyzet miatt az októberi pótünnepség is elmaradt, és a pályázatok értékelése november hónapban sem valósulhatott meg. Következő időpontnak 2021. év január hónapját tűztük ki, amikorra össze tudjuk hívni a bizottságot. Nagyon reméljük, hogy ezt az időpontot tartani tudjuk és a sok értékes pályaművet méltón értékelheti az egyesület erre a feladatra kijelölt bizottsága. 
Addig is köszönjük a sok beérkezett pályázatot, és minden pályázónak gratulálunk és egy nagy ölelést küldünk! ????
Minden Munkatársunknak jó egészséget kívánunk, vigyázzatok Magatokra !

2020-11-25
TESZTELÉSEKRŐL MEGJELENT JOGSZABÁLY!
 
Kihirdetésre került az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet. Ennek alapján a 2020. november 23-án kezdődő tesztelések
mellett a bölcsődéknek is közreműködésüket kérik adminisztratív feladatok, helyiség biztosítása és egyéb teendők ellátásában. A bölcsődékkel a kormányhivatalok veszik fel a kapcsolatot. Az ország minden pontján tesztelik már a bölcsődékben a dolgozókat minden munkakörben!
 
Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
 
Magyar Bölcsődék Egyesülete
elnökség

2020-11-13

Veszélyhelyzet kihirdetése

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése és a 19. § rendelkezik a bölcsődei ellátást érintő szabályokról. - Az intézkedések valamennyi bölcsődei ellátásra (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, a továbbiakban együtt: bölcsőde) vonatkoznak. - A bölcsődék megszokott rend szerint tartanak nyitva. - Az egyes bölcsődéket érintő speciális védelmi intézkedéseket a vezető határozza meg. - A bölcsődei dolgozókat hetente tesztelni kell, az erre vonatkozó részletszabályokat külön kormányrendelet tartalmazza majd. A Kormányrendeletek teljes szövege itt érhető el a lenti link bemásolása után.

➡️ https://magyarkozlony.hu/.../e35363d964683da1.../megtekintes


2020-11-13

Gyakorlati képzés a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben

A jelenlegi veszélyhelyzet miatti szigorú korlátozások bevezetésére tekintettel a szakképzésért felelős miniszter egyedi miniszteri határozatot hozott a szakképzésre vonatkozó szabályokról.

A szakképző intézményekben folyó szakmai oktatásban a közismereti és szakmai elméleti tanórák on-line módon kerülnek megszervezésre.

A duális partnernél szervezett szakmai gyakorlati oktatást elsősorban személyes jelenléttel, kis létszámú csoportokban - lehetőség szerint heti tömbösítésben - kell megvalósítani az egészség megőrzését célzó intézkedések, útmutatások szigorú betartása mellett. A foglalkozások teljes ideje alatt maszk, vagy más, azzal egyenértékű egyéni védőeszköz használata kötelező.

A tanuló duális partnernél folyó szakmai gyakorlati oktatása igazodik a cég, a szervezet munkaidejéhez és a feladatellátás jellegéhez. Kérjük, hogy a vírushelyzetben történő gyakorlati képzés során is vegyék figyelembe a Szakképzési törvény előírásait arra vonatkozóan, hogy  a tanuló kizárólag csak a szakirányú oktatáshoz kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására kötelezhető és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható.

A szervezet munkarendjében bekövetkező változáshoz a gyakorlati oktatás idejére a tanuló is alkalmazkodik. Amennyiben az alkalmazottak is részben vagy egészben távmunkában látják el feladataikat, úgy a tanulók részére is kialakítható hasonló, digitális módon szervezett munkarend.

Mindenképpen fontos mérlegelnie a duális képzőhelynek, hogy olyan megoldásokat válasszon a tanulók oktatására, amelyek mellett biztosítható a felkészülésük a szakmai vizsgára. Amennyiben erre nincs mód, és nyomós ok miatt nem tudják folytatni sem a jelenléti, sem a digitális képzést, úgy ez esetben mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot az érintett szakképző intézménnyel és a gazdasági kamarával a továbbiak egyeztetése céljából.

A miniszteri határozat teljes szövege az alábbi linken elérhető.

Miniszteri határozat veszélyhelyzetre Letölthető ITT!

A Magyar Bölcsődék Egyesületének javaslata a miniszteri határozat teljes figyelembe vétele mellett, hogy az intézmény vezetője megfelelő mérlegelés után a fenntartó elé terjeszti javaslatát és a fenntartójával közösen hozzák meg a döntést a tanulók bölcsődei gyakorlaton történő részvételéről. 

Egyesületünk, mint bölcsődei módszertani szervezet a 2020. évre eső gyakorlati idő lehetőségének 1 hónapjára nem javasolja a tanulók fogadását a bölcsődék intézményeiben. A célunk jelen veszélyhelyzetben az, hogy minél jobban csökkentsük a külső kontaktok számát, minél kevesebb új ember forduljon meg a közösségünkben. Érdemesnek tartjuk 2021. január hónapjában felülvizsgálni a helyzetet és lehetőség szerint az elmaradt gyakorlatokat január hónapban bepótolni.

Addig is a tanulók számára alternatív megoldásként, mint gyakolrati óra, lehetséges egyes gondozási teendőkről rövid videófilmeket készíteni és azt a tanulókkal megosztani. Ajánlott akár egy fürdetés egy babával, pelenkacsere, étkezés előkészítése, altatáshoz előkészülés, minta szülőcsoportos beszélgetés felvétele, szülői értekezlet megtartása és egyéb nevelési, gondozási témakörökből egy konkrét rövid részlet bemutatása. 

Kérünk minden Intézményvezető Munkatársunkat ezek alapos megfontolására.

Jó egészséget kívánva!

Hegedűsné Végvári Katalin

elnök

 


<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Bölcsődék napja 2018.

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581) 


Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.

 

A mobilitási projektben részt vevő kollégák beszámolója a Kisgyermeknevelő című kiadvány 2018. évi kiadásában lesz olvasható, 2018. őszén.

 

  

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.

 

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete