Hírek

2017-03-08

Útjára indult a bölcsődei módszertani roadshow, melynek keretein belül bemutatkoznak az új módszertani szervezetek (MBE és MACSKE), valamint Fűrész Tünde miniszteri biztos és Kovácsné Bárány Ildikó osztályvezető tart tájékoztatást a bölcsődei rendszer átalakulásáról, az új pályázati lehetőségekről, képzésekről. Tegnap volt Tatabánya és Csorna, 16-án lesz Kecskemét és még 5 további helyszínre látogatnak el a munkatársak.  


2017-03-08

Módszertani szervezet kijelölése

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014.(IX.16.) EMMI utasítás 6. számú függelék II. Család és Ifjúságügyi terület fejezet B) címének 12. pontja alapján az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva az 1997. évi XXXI. törvénygyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.)96. § (7) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátása esetén a jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatok ellátására a bölcsőde és a mini bölcsőde szolgáltatásokat nyújtó gyermekjóléti intézmények esetén 2017. február 15-től2018. március 31-éig Magyar Bölcsődék Egyesületét(székhelye: 1119 Budapest Tétényi út 46/48.képviselő: Acsainé Végvári Katalin elnök) jelölöm ki. Bővebben


2017-03-08

Pozitív adózási lehetőségek a bölcsődében!

  • bölcsődei ellátás biztosítása esetén a térítési díj fizetésére köteles szülő, más törvényes képviselő foglalkoztatója részben vagy egészben átvállalhatja a térítési díj megfizetését [az Szja törvény 1. melléklet 8.6 pont a) és c) alpontja alapján értékhatár megkötés nem merül fel];
  • a munkahelyi bölcsőde üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült adóévi költségek, ráfordítások elismert költségként nem növelik a társasági adóalapot, tehát, akár a teljes működési költség is elszámolható (TAO tv. 3. számú melléklet B) pont 3. alpontja alapján).
  • évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 159. §(1) bekezdése alapján az adóalany köteles az adóalany által a szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni. Abban az esetben tehát, ha a munkáltató (mint az általános forgalmi adó alanya) a bölcsődével úgy állapodik meg egy háromoldalú megállapodás keretében (munkáltató – bölcsőde – gyermek szülője, törvényes képviselője), hogy a bölcsődei szolgáltatást saját nevében, de a munkavállaló javára rendeli meg, akkor a munkáltató tekinthető a fenti szolgáltatás igénybe vevőjének, és így a bölcsődének módjában áll a térítési díj megfizetése kapcsán a számlát a munkáltató nevére kiállítania.
  • A számla munkáltatóra történő kiállíthatóságát nem befolyásolja, ha a magánszemély (pl.: szociális helyzetre tekintettel) díjkedvezményben részesül. Ez utóbbi összefüggés fordítottja is igaz, az a körülmény, hogy a munkáltató átvállalja a térítési díj fizetését, nem érinti a díjkedvezményre való jogosultságot.
  • A bölcsődében (nem pénzben) nyújtott ellátás adómentes, függetlenül a fenntartó személyétől,abban az esetben is adómentes, ha az ellátásért a munkavállaló egyáltalán nem vagy csak kedvezményes díjat fizet.
  • január 1-jétől az Szja törvény vonatkozó szabályának változása következtében azonos szabályok alkalmazhatók mind a bölcsőde, mind az óvoda tekintetében a munkáltatói hozzájárulásokra.

2017-02-13
Megújult a Magyar Bölcsődék Egyesületének weboldala! Gazdag információval tudjuk támogatni a bölcsődei munkatársakat, tagjainkat. Érdemes mindennap rákeresni az hírekre, információkra!

2017-01-02
Folyamatos tagfelvétel. Az elhivatottság mellett legalább annyira fontos a megfelelő szakmai háttér. Egyesületünk azokat képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat. Még nem tagunk?

 


<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Bölcsődék napja 2018.

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581) 


Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.

 

A mobilitási projektben részt vevő kollégák beszámolója a Kisgyermeknevelő című kiadvány 2018. évi kiadásában lesz olvasható, 2018. őszén.

 

  

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.

 

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete