Jogszabálytár

Törvények Gyermekjog
Rendeletek Munkavédelem és Tűzvédelem
Alapjogszabályok Működési feltétel
Egészségügy Pedagógus életpályamodellhez
Élelmezés Szakmai szabályozók, Módszertani levél
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok Társadalombiztosítás

Törvények

2003.évi CXXV. Törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
1998. évi LXXXIV. Törvény A családok támogatásáról.
1997. évi XXXI. Törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
1993. évi XCIII. Törvény A munkavédelemről
1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1992. évi XXXIII. Törvény A Közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXII. Törvény A Munka Törvénykönyvéről

Rendeletek

19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet Egyes miniszteri rendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az örökbefogadásra való felkészítéssel kapcsolatos módosításáról.

20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet A bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről

321/2009. (XII. 29.) Korm. Rendelet A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről.
25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről.
10/2008.(VI.28) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről.
226/2006. (XI. 20.) Korm. Rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról.
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról.
259/2002. (XII. 18.) Korm. Rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről.
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról.
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról.
257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról.
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.
24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról.
18/1998.(VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről.
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
78/1993. (V.12.) Korm. Rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről.
2/2004. (I. 15.) FMM rendelet A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól.

Alapjogszabályok

Magyarország Alaptörvénye Bővebben itt olvashat róla.

2003 évi CXXV. Törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Bővebben itt olvashat róla.

Az ENSZ emberi jogok nyilatkozata Bővebben itt olvashat róla.

Az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagállamok számára a napközbeni gyermekellátásról Bővebben itt olvashat róla. 

2011 évi CXCV. törvény az államháztartásról Bővebben itt olvashat róla.

2011 évi CXC. törvény a köznevelésről Bővebben itt olvashat róla.

1992 évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról Bővebben itt olvashat róla.

2012 évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről Bővebben itt olvashat róla. 

2011 évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Bővebben itt olvashat róla.

Egészségügyi

18/1998.(VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Bővebben itt olvashat róla.

2013 évi CCXXIV. törvény egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról. (Gyed megtartása mellett kereső tevékenység folytatása.) Bővebben itt olvashat róla.

89/1995 (VII.14) Korm. rendelet a foglalkozás- egészségügyi szolgálatról Bővebben itt olvashat róla.

10/1997(V.28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról, az állattartás állat-egészségügyi követelményeiről Bővebben itt olvashat róla.

Élelmezés

62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről Bővebben itt olvashat róla.

2-1 /1969. sz. előírás (Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) Bővebben itt olvashat róla.

2015.évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-nek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról Bővebben itt olvashat róla.

1997 évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról Bővebben itt olvashat róla.

15/1998 (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük feltételeiről Bővebben itt olvashat róla.

1993.évi II.tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bővebben itt olvashat róla.

259/2002 (XII.18) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről Bővebben itt olvashat róla.

1992 évi XXXIII. tv. a közalkalmazotti jogállásról Bővebben itt olvashat róla.

257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális  gyermekvédelmi és gyermekjóléti ágazatban történő végrehajtásáról Bővebben itt olvashat róla.

1992.évi XXXVIII. tv. az államháztartásról Bővebben itt olvashat róla.

2000.évi C.tv a számvitelről Bővebben itt olvashat róla.

67/2007(VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelete a vendéglátó termékek forgalmazásáról Bővebben itt olvashat róla.

9/1985- (X.3.) EüM-BkM együttes rendelete az étkezéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról Bővebben itt olvashat róla.

18/1998 (VI.3.9 NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésről Bővebben itt olvashat róla.

33/1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatokról és véleményezéséről Bővebben itt olvashat róla.

20011 évi CVIII.tv. a közbeszerzésről Bővebben itt olvashat róla.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról Bővebben itt olvashat róla.

24/1998. (IV.29.) IKIM-NM együttes rendelet a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról Bővebben itt olvashat róla.

Gyermekjog

Magyarország Alaptörvénye Bővebben itt olvashat róla.

1997 évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bővebben itt olvashat róla.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Bővebben itt olvashat róla.

Az ENSZ Egyezmény a gyermekek jogairól Bővebben itt olvashat róla.

1997 évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bővebben itt olvashat róla.

1991 évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló New Yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény kihirdetéséről Bővebben itt olvashat róla.

328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról Bővebben itt olvashat róla.

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről Bővebben itt olvashat róla.

Munkavédelem

1993 évi XCIII. törvény A munkavédelemről Bővebben itt olvashat róla.

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről Bővebben itt olvashat róla.

26/2000. (IX.30) EÜM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről Bővebben itt olvashat róla.

5/1993(XII.26) MÜM rendelet a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (2.számú melléklet az 5/1993 (XII.26.) MÜM rendelethez) Bővebben itt olvashat róla.

253/1997 (XII.20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről Bővebben itt olvashat róla.

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Tűzvédelem

 

Működési feltétel

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről Bővebben itt olvashat róla.

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről Hatályos: 2013. december 1-jétől! Bővebben itt olvashat róla.

328/2011. (XII.29) Korm.rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról Bővebben itt olvashat róla.

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről Bővebben itt olvashat róla.

226/2006. (XI. 20.) Korm.rend. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról Bővebben itt olvashat róla.

10/2008.(VI.28) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről  Bővebben itt olvashat róla.

A Bölcsődék Napjának megünnepléséről szóló 7/2010. (II. 19.) SZMM utasítás Bővebben itt olvashat róla.

1993 évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bővebben itt olvashat róla.

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról Bővebben itt olvashat róla.

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról Bővebben itt olvashat róla.

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról Bővebben itt olvashat róla.

2012 évi I. törvény A munka törvénykönyvéről Bővebben itt olvashat róla.

1992 évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról Bővebben itt olvashat róla.

257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló Bővebben itt olvashat róla.

1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról Bővebben itt olvashat róla.

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól Bővebben itt olvashat róla.

369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről Bővebben itt olvashat róla.

235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról Bővebben itt olvashat róla.

257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról Bővebben itt olvashat róla.

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról Bővebben itt olvashat róla.

1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről Bővebben itt olvashat róla.

9/1999. (XI.24) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről Bővebben itt olvashat róla. 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről Bővebben itt olvashat róla. 

8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról Bővebben itt olvashat róla. 

9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról Bővebben itt olvashat róla.

15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szolgálati intézmények működéséről Bővebben itt olvashat róla.

2016 évi költségvetési tv. Bővebben itt olvashat róla.

2017 évi költségvetési tv. Bővebben itt olvashat róla.

288/2009 (XII.15.) kormányrendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről Bővebben itt olvashat róla.

Pedagógus életpályamodellhez

A bölcsődei pedagógus munkakörök az egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 418/2015 (XII.23.) kormányrendelettel kerültek be a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 2/a számú mellékletébe. Bővebben itt olvashat róla. 

Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Bővebben itt olvashat róla. 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet Bővebben itt olvashat róla. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Bővebben itt olvashat róla.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet Bővebben itt olvashat róla. 

Szakmai szabályozók, Módszertani levél

A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai (2012) – módszertani levél Bővebben itt olvashat róla. 

A család és a bölcsőde kapcsolata – módszertani levél – kézirat, (2007)

Játék a bölcsődében (1997) – módszertani levél Bővebben itt olvashat róla. 

Folyamatos napirend a bölcsődében (1982) - módszertani levél Bővebben itt olvashat róla.  

Korai fejlesztés a bölcsődében (2003) – módszertani levél

Útmutató a bölcsődei gondozónők családlátogatásához (1989) - módszertani levél Bővebben itt olvashat róla. 

Szülővel történő fokozatos bölcsődei beszoktatás. Kiegészítő módszertani útmutató a fokozatos beszoktatás c. módszertani levélhez (1982)

Bölcsődei adaptáció (1982) – módszertani levél

A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektor semleges egységes elvek és módszertan (2014) Bővebben itt olvashat róla.

Szempontrendszer a gyermekek napközbeni ellátásainak szakmai programjaihoz Bővebben itt olvashat róla.

Társadalombiztosítás

1998 évi LXXXIV. törvény A családok támogatásáról Bővebben itt olvashat róla.

1997 évi LXXX. törvénya társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről Bővebben itt olvashat róla.

 

 

Ugrás a lap tetejére

 

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

 

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka

örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a

jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat!

https://www.youtube.com/watch?v=fQDTkIbX4A8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2S-XUod-64r6oKAj3ajr_Df3uYyQ5U73oPU7_QsU7jVHlHJ0OAqdmBaQo

 

2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete